Kamerbrief over adviesrapport 'Doordacht digitaal'

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) reageren op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad. Het adviesrapport gaat over de vraag hoe het onderwijs optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt.