Kamerbrief over labelplicht woningcorporaties

Minister Plasterk ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de vormgeving van een (minimum) labelverplichting voor woningen van woningcorporaties.