Kamerbrief over motie stimuleren brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de motie van de leden Grashoff, Van Meenen en Jasper van Dijk over het financieel stimuleren van brede brugklassen in het voortgezet onderwijs.