Kamerbrief voortgang evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Eerste en de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De evaluatie wordt opgeknipt in twee delen. Het eerste deel wordt voor 1 december naar het parlement gestuurd, het tweede deel – met daarin ondermeer uitkomsten van het externe onderzoek - volgt in het eerste kwartaal van 2018.