Beantwoording Kamervragen over de civielrechtelijke regeling nav standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië.

Minister Koenders (BZ) beantwoordt vragen van het lid Karabulut over de civielrechtelijke regeling naar aanleiding van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië.