Aanbiedingsbrief rapport Impact verkorting overbrengingstermijn naar aanleiding van motie Segers over Archiefwet

Minister Bussemaker (OCW) biedt aan de Tweede Kamer het rapport 'Impact verkorting overbrengingstermijnā€™ naar aanleiding van motie Segers over Archiefwet (34 362, nr. 21).