Kamerbrief over voortgang besprekingen herziening Kiesakte Europees parlement

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een toelichting op de aangepaste tekst van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.