Beantwoording Kamervragen over de monitoring van de effecten van het studievoorschot

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van de fractie van GroenLinks over de monitoring van de effecten van het studievoorschot op de instroom, doorstroom en uitstroom
van studenten die een meerjarige masteropleiding volgen.