Beantwoording Kamervragen over het onderwijs en de fossiele brandstofindustrie

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden de vragen van Kamerlid Van Raan (PvdD) over de banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstofindustrie.