Beantwoording Kamervragen over ontbrekende stukken uit het verslag van het DOA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de ontbrekende stukken uit het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA).