Bijlage 1 Wetsvoorstel Transparant toezicht financiële markten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Nader Rapport wetsvoorstel Transparant toezicht financiële markten, het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten, de Memorie van Toelichting, het advies van de Raad van State en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.