Kamerbrief over resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de 1e openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2017. Ook gaat hij in op de voorbereidingen voor de SDE+ 2018.