Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege de aanpassing van de regeling voor parameters

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijsma (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege de aanpassing van de regeling voor parameters.

Een gelijkluidende brief inclusief het ontwerpbesluit is aan de Eerste Kamer aangeboden.