Advies Raad van State over wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.