Kamerbrief over onderzoeksopzet Beleidsdoorlichting Hoofdstuk XII, artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Staatssecretaris Dijksma informeert de Tweede Kamer over de invulling van de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel 16: Openbaar Vervoer en Spoor. Het gaat om hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.