Beantwoording Kamervragen over onnodige regeldruk voor evenementen

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over onnodige regeldruk voor kleine evenementen en festivals.