Oordeel begrotingsautoriteit over Miljoenennota 2018

Oordeel van de begrotingsautoriteit over de Miljoenennota 2018, met reactie van het kabinet.

Dit document is een bijlage bij