Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Minister Schippers (VWS) biedt het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.