Beantwoording Kamervragen over de planning van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet.