Kamerbrief voortgang implementatie herziene betaaldienstenrichtlijn PSD2

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de herziene Europese betaaldienstenrichtlijn PSD2. Het wetsvoorstel is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De minister laat de Kamer weten dat implementatie van de richtlijn per voorjaar 2018 een realistische inschatting is.