Uitstelbrief stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Minister Schultz van Haegen (IenM) schrijft aan de Tweede Kamer dat zij de toezending van een brief over de stand van zaken ten aanzien van de Nota naar aanleiding van het nader verslag over de Rijkswet nationaliteit zeeschepen uitstelt.