Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 13 oktober 2017

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 13 oktober 2017 naar deTweede Kamer. De agenda bevat de onderwerpen klimaatverandering (onder meer reductiedoelen broeikasgasemissies) en  de voortgang van het afvalpakket. Zij heeft een afschrift van de brief gestuurd aan de Eerste Kamer.