Beantwoording Kamervragen over advies over een zelfdodingsmiddel

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP) over het advies van de Coƶperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel.