Kamerbrief over meet- en regelprotocol gaswinning Groningen

Minister Kamp stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de aanbevelingen van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op het Meet- en regelprotocol die de NAM hanteert voor de gaswinning uit het Groningenveld.