Kamerbrief met beleidsreactie op het inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017

Minister Blok (VenJ) stuurt zijn beleidsreactie op het rapport 'Onderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken' naar de Tweede Kamer.