Beantwoording Kamervragen over het weren van pers en inwoners bij informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange.

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt de vragen van Kamerlid Wassenberg (PvdD) over het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange.