Kamerbrief over herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de uitkomsten van de BIT-toets op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij haar reactie op de uitkomsten van de toets. Verder gaat ze in op de herplanning van de stelselherziening van het Omgevingsrecht. Een vergelijkbare brief stuurt zij naar de Eerste Kamer.