Beantwoording Kamervragen over lesgeld ROC West-Brabant

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat het ROC West-Brabant onwettig lesgeld vraagt.