Nader rapport inzake het wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, het nader rapport wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State.