Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2017

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stuur ik u hierbij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. Daarbij heb ik gevoegd een onderzoek dat inzicht biedt in het potentieel voor het realiseren van extra hernieuwbare energie in 2020, bovenop de prognoses uit de NEV 2017.