Beantwoording Kamervragen over het bericht 'veel glyfosaat in landbouwgronden: verlenging toelating glyfosaat niet verstandig'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Groot (D66) over het bericht 'veel glyfosaat in landbouwgronden: verlenging toelating niet verstandig'.