Aanbiedingsbrief nota van wijziging op de begroting 2018 van OCW

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer de derde Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting van OCW 2018.