Kamerbrief over onderzoek naar gevolgen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen.