Memorie van Antwoord voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis

Memorie van antwoord inzake de voorstellen van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte
zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische verstandelijk gehandicapte cliƫnten).