Uitvoeringstoets tweede nota van wijziging Belastingplan 2018: aanpassing criterium zeeschepen in de btw

Bijlage bij de brief van staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer met de schriftelijke antwoorden van het 2e wetgevingsoverleg (WGO-II) over het pakket-Belastingplan 2018.