Aanbieding 3e basisrapport onderzoek pre-COOL: kwaliteit kleuterklassen en ontwikkeling kinderen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met ontwikkeling van kinderen'. Dit is het 3e basisrapport van het onderzoek pre-COOL, dat kinderen volgt vanaf 2,5 jaar oud tot en met groep 8 van de basisschool.