Kamerbrief over fusie ROC Leiden met ID-College

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van ROC Leiden en met name over de fusie met het ID-College.