Toekomst van de Economische en Monetaire Unie

De ministers Hoekstra van Financiën en Zijlstra van Buitenlandse Zaken schrijven de Tweede Kamer mede namens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, dat het kabinet inzet op versterking van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Nadruk op duurzame groei en stabiliteit verbeteren de werking van de EMU en dat is in het belang van alle lidstaten.