Kamerbrief over voortgang Lerarenagenda 2013-2020

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Lerarenagenda 2013-2020. Het doel van de Lerarenagenda is de positie van de leraar verbeteren.

Kamerbrief over voortgang Lerarenagenda 2013-2020 (PDF | 6 pagina's | 81 kB)