Aanbiedingsbrief met reactie Financiele Staat van het Onderwijs 2016

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer de rapportage 'De Financiële Staat van het Onderwijs 2016' en hun reactie erop.