Toelichting op tabel 1 uit Kamerbrief over aanpak arbeidsmarkt zorg (manieren om tekorten op te lossen)

Toelichting op de berekening van de effecten van de maatregelen om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ook de gedane aannames worden toegelicht.