Kamerbrief over meer samenwerking en minder administratieve lasten in het woningcorporatiestelsel

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal trajecten op het gebied van toezicht en verantwoording in de corporatiesector.