Beantwoording Kamervragen overhet bericht dat een ziekenhuis professionele tolken in gaat zetten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat een ziekenhuis professionele tolken in gaat zetten.