Kamerbrief over Verkeersveiligheid

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat zij in het najaar van 2018 zal uitbrengen. Daarnaast informeert zij de Kamer over het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2016. Zij bespreekt hierbij de achterliggende analyse en de manier waarop zij gaat werken aan veilig verkeer.