Kamerbrief over leerlingenvervoer

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op de brief van Ieder(in) over aanbevelingen voor verbetering van het leerlingenvervoer.