Kamerbrief over de uitvoering van de motie Van Eijs/Kröger over het proactief aanbieden van een bloedonderzoek

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert in haar brief aan de TWeede Kamer op de motie van de Kamerleden Eijs (D66) en Kröger (GroenLinks). De Kamerleden hadden een motie ingediend over het proactief aanbieden van een bloedonderzoek voor mensen in de regio van de fabriek van DuPont (nu Chemours). Dit in verband met de uitstoot van de fabriek in het verleden en over de stoffen die er nu nog in gebruik zijn.