Kamerbrief medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer een overzicht van het bestaande medezeggenschapstelsel ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen en geeft in deze brief vervolgens aan, hoe hij het advies van de SER ter hand wil nemen.