Beantwoording schriftelijke vragen over de Kamerbrief over de voortgangsrapportage van NLFI over de strategie van de Volksbank

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op schriftelijke vragen die zijn gesteld door vaste commissie voor Financiën over de Kamerbrief van 14 september j.l. over de voortgangsrapportage van NLFI over de strategie van de Volksbank