Kamerbrief over heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van heimelijke beïnvloeding door statelijke actoren en in het bijzonder de verspreiding van desinformatie. Tevens beantwoordt zij vragen van de Kamerleden Verhoeven, Den Boer en Sneller (allen D66) over de beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen.