Kamerbrief over rapport Evaluatie vogelgriep 2016

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het rapport Evaluatie vogelgriep.  In november 2016 wordt de vogelgriep vastgesteld bij een aantal pluimveebedrijven. Er worden verschillende maatregelen genomen die in dit rapport zijn opgenomen.